Rapporter och årsredovisning skickar vi löpande till våra kunder.

Vi kan ta fram de rapporter Ni önskar.

Återrapporteringen sker utefter de önskemål Ni har: veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.