Vi upprätthåller en komplett kundreskontra - oavsett om ni själva sköter faktureringen eller om ni anlitar oss till att skriva era kundfakturor.

Vi ombesörjer ofta faktureringen åt våra kunder, både fasta fakturor som skickas ut periodvis men också enstaka fakturor.

Om ni skriver era fakturor själva ombesörjer ni att kunden får sin faktura och ni lämnar sedan löpande fakturakopior till oss.

Vi skickar betalningspåminnelser och räntefakturor till era kunder utefter överenskommelse med Er.