Bokslut och årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs.

Vi upprättar alltid bokslutsbilagor samt övrigt bokslutsmaterial enligt gällande normer och regler.

Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs.