Redovisningsarbeten 600 kr/tim
Löner 600 kr/tim
Rådgivning  600 kr/tim
Deklarationsarbeten 800 kr/tim
Bokslutsarbeten 800 kr/tim

 

Priserna ovan är exklusive moms.

Kunder anslutna till SoftOne har en egen prislista, kontakta oss för mer information.

Vi har inga startavgifter.