Redovisningsarbeten 650 kr/tim
Löner 650 kr/tim
Rådgivning  650 kr/tim
Deklarationsarbeten 900 kr/tim
Bokslutsarbeten 900 kr/tim

 

Priserna ovan är exklusive moms.

Vi har inga startavgifter.