Vi upprätthåller den löpande bokföringen åt våra kunder, allt enligt gällande lagar och normer.
Vi upprätthåller anläggningsregister samt utför automatiska periodiseringar, avskrivningar enligt de önskemål som finns för varje unik kund så att månadssiffror är så rättvisande som möjligt.