Om ni önskar hjälp med lönehanteringen kan vi erbjuda detta.

Vi kan även ombesörja utbetalning av lönerna under förutsättning att vi har fullmakt till företagets bankkonto samt att det finns likvida medel på kontot.

Vi håller löpande kontroll över semesterlöneskulden och ombesörjer semesterårsavslutet.

Vi deklarerar arbetsgivaravgifter på individnivå elektroniskt till Skatteverket varje månad.

Om ni är anslutna till FORA och eller någon annan branschorganisation kan vi även ombesörja rapporteringen till dem.

Kompletta löneunderlag skall finnas oss tillhanda senast den 5:e varje månad.