Under förutsättning att vi har fullmakt till företagets bankkonto hjälper vi er att skicka leverantörsbetalningar, löneutbetalningar, samt övriga överföringar från företagets bankkonto.

Vi stämmer av skattekontot och kan ombesörja inbetalningar även hit.

Vi tar också löpande fram inbetalningsunderlag från era kunder så att kundreskontran hålls uppdaterad och kravhanteringen sköts löpande.