Vi strävar inte efter att bli en stor redovisningsbyrå, utan vill behålla känslan av att vara en personlig byrå där varje kund ska känna att just de är viktiga. Vi utför alla typer av redovisningstjänster, helt efter kundens önskemål och behov.

Vår första utmaning är att tillsammans med er analysera vad just Ert företag har för behov och på vilket sätt vi kan hjälpa Er. Denna process är något som fortgår löpande under hela den tid vi är Er ekonomipartner.

I vår roll som Er ekonomipartner vill vi vara aktiva och komma med idéer och förslag på förbättringar och förändringar – allt för att Ert företag skall fungera så bra som möjligt.

Vi har ett bra samarbete med lokala revisionsbyråer, banker och försäkringsbolag för de frågor som vi själva inte kan besvara.

Vår personal har tystnadsplikt och behandlar all information med sekretess.

Vi följer gällande lagstiftning inom vårt område.

Alla personuppgifter tas om hand enligt PUL och vi arbetar efter dataskyddsförordningen, GDPR.