”Sedan vi startade Slättens Foder & Trädgård AB så har vi tagit hjälp av VARA EkonomiPartner. De sköter våra löner, löpande bokföring, månadsbokslut, all rapportering till myndigheter och ger oss råd för att utveckla verksamheten.

VARA EkonomiPartner är en familjär byrå med vänligt bemötande och god service. Samarbetet har fungerat väldigt bra då vi upplever att de anpassar sitt arbetssätt tillsammans med oss som kund och vår verksamhet.

Vi på Slättens Foder & Trädgård kan varmt rekommendera VARA EkonomiPartner!”

Mattias Hultgren med personal, Slättens Foder & Trädgård AB

 


 

"Guard har valt VARA EkonomiPartner för att:

  • Finns på orten på nära håll
  • Sköter våra löner, leverantörsfakturor, kundfakturor och inkommande post
    Detta sparar mycket tid från oss
  • Månadsrapportering gällande ekonomi
  • Och en del annat administrativt arbete
  • Med andra ord en pålitlig partner"

Peter Qvist, Guard Automation AB